fredag 11 mars 2011

.... väderfredag....

Avsnitt 4 i Blurs meteorologiskola för seglare handlar kusteffekter. Här är ett litet smakprov:
"Kom in för babord
Vi antar att det blåser frånlandsvind och att vi skall runda ett märke som ligger i lovart om oss, det vill säga närmare land. Det bör då löna sig att närma sig märket från banans vänstra sida och på så sätt dra nytta av den förväntade vänstervridningen orsakad av den tilltagande friktionseffekten allteftersom vi kommer närmare land så som visas i Figur 1. Slå en bit innan du kommer ut till märkets vänstra layline, så har du goda möjligheter att lyftas upp mot märket för babords bog. Emellanåt är dock effekten mindre uttalad, så har man möjlighet kan det, innan kappseglingens start, vara av värde att kolla upp hur det förhåller sig med den saken just denna gång. "

Frånlandsvind. På grund av att vinden oftast är svagare och mer vänstervriden över land,
 upplevs många gånger ett gradvis vänstervrid när man närmar sig land kryssandes.
 Vänsterkanten är därför potentiellt gynnsam ur ett strategiskt perspektiv.
Fördel röd båt. Pilarnas storlek indikerar vindstyrkan.


Inga kommentarer: