fredag 11 mars 2011

...snart kan vi slippa giftiga bottenfärger.....

Vetandets värld i P1:
"besöker årets båtmässa i Älvsjö i Stockholm för att finna lösningar på problem som miljöskadliga båtbottenfärger och förorenande motorer. Vi finner tecken på en elmotortrend, och vi får veta att bottenfärgerna framöver kan ersättas med väldigt mycket annat än färg. Om du inte väljer att helt enkelt tvätta båtbottnen kan du köra upp båten på land på en specialbrygga, eller svepa in skrovet i en duk som gör det omöjligt för organismer som havstulpaner att få fäste på båtens undersida.

Segelbåtar med elmotor har börjat dyka upp på marknaden. Vi talar med Kjell Borking, på Nautical Partner, som varit med och ritat en segelbåt som ska vara riktigt lätt att segla. Den ska få även skärgårdsälskaren som annars helst tar sig ut på vattnet för motor, att våga ta det miljövänliga steget över till segel. Utöver det enda seglet är båten utrustad med en liten elmotor.
Giftiga bottenfärger får allt mer konkurrens av kluriga alternativ. Vi möter Erik Noaksson på det offentligfinansierade Jegreliusinstitutet för tillämpad grön kemi i Östersund, som gjort en sammanställning av tio alternativ till vanliga båtbottenfärger. Syftet är att få till en samlad upphandling från många kunder, så att några av de miljövänliga alternativen får en skjuts framåt."

Foto: Stockholmsmässan


Inga kommentarer: